Kancelaria Gospodarcza Egida

Specjalizujemy się w organizacji współpracy gospodarczej między partnerami w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Firma działa w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, z udziałem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

 

Główne kierunki działania:

  • doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorców
  • certyfikacja towarów i usług
  • kontraktowanie i pośrednictwo handlowe
  • wsparcie prawne i audyt ekonomiczny
  • organizacja misji gospodarczych
  • legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców
  • udział w programach UE dot. finansowania projektów inwestycyjnych

uścisk dłoni

Głównymi partnerami są:

  • Regionalne Izby Przemysłowo - Handlowe
  • Stowarzyszenia, branżowe związki przedsiębiorców
  • Przedsiębiorstwa i organizacje

 

…Wspólnie z naszymi partnerami udało nam się zrealizować dziesiątki różnych projektów, zorganizować setki misji biznesowych i roboczych spotkań, stworzyć centrum wsparcia dla eksporterów i uruchomić centrum szkoleniowe w zakresie certyfikacji produktów w UE oraz programów finansowania inwestycji…