• Rejestracja znaków towarowych, praw własności przemysłowej na rynkach Europy wschodniej i zachodniej
 • Uzyskiwanie pozwoleń i koncesji
 • Rejestracja i wsparcie firm
 • Certyfikacja towarów eksportowych
 • Promocja towarów i usług na rynkach Europy wschodniej
 • Przygotowanie i realizacja projektów finansowych UE dla uczestników programu Partnerstwa Wschodniego

 

CENTRUM KONSULATACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW

Zapewniamy bezpłatne konsultacje dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Doradzamy w następujących kwestiach:

 • zezwolenia na pracę cudzoziemców
 • zezwolenia na pobyt (Karta Pobytu)
 • rejestracja firm, zakup nieruchomości

Świadczymy usługi:

 • wypełniania wniosków i kompletacji dokumentów dla Wydziału do Spraw Cudzoziemców
 • reprezentowania interesów klienta w Wydziale do Spraw Cudzoziemców
 • obliczania i wypełniania rocznych deklaracji podatkowych
 • innej pomocy w sprawach gospodarczych
 • pracownicy centrum mówią po polsku, ukraińsku i rosyjsku.

 

CENTRUM WSPARCIA EKSPORTERÓW

Kancelaria stworzyła Centrum Wsparcia Eksporterów w Gdańsku.

Praca centrum umożliwia producentom prezentowanie swoich produktów w krajach Europy wschodniej, przeprowadzanie certyfikacji produktów, prowadzenie negocjacji handlowych i zawierania umów, rozwiązywanie problematycznych kwestii.

Próbki towarów dostarczane są na terytorium Ukrainy, Białorusi, i innych krajów na podstawie rocznych karnetów ATA. W przypadku zainteresowania kupujących, po odprawie celnej, istnieje możliwość natychmiastowej sprzedaży towarów.

W zależności od charakteru umowy, możliwe jest zapewnienie zainteresowanym przedsiębiorstwom zarówno doradztwa, jak i praktycznego wsparcia.

Doradztwo zawiera informacje na temat ogólnych warunków dostępu do rynku wschodniego, w szczególności:

 • normatywne akty prawne (w tym przepisy techniczne i normy zharmonizowane),
 • uzyskanie pomocy doradczej w zakresie przepisów technicznych (np. wymagania sanitarne i fitosanitarne),
 • przygotowanie dokumentacji technicznej do certyfikacji,
 • wsparcie prawne.

Praktyczne wsparcie udzielane jest w następujących formach:

 • prezentacja towarów na stałej powierzchni wystawienniczej (showroom),
 • dystrybucja ofert handlowych,
 • organizacja spotkań w formacie "business to business",
 • świadczenie usług logistycznych i celnych w zakresie dostarczania próbek produktów,
 • promowanie sprzedaży towarów.