Organizacja współpracy między partnerami     
z Ukrainy, Białorusi, Polski                           
i krajów skandynawskich                              

Kontakt
 


Kancelaria Gospodarcza Egida, została utworzona w 2009 r., jako firma doradców finansowych, a w 2012 r. przekwalifikowana w kompanię konsultingową.

Partnerzy zarządzający kancelarią:

 

Igor Yarema

Członek Europejskiej Federacji Doradców Finansowych, posiadający certyfikat EFG

 

 

 

Adam Kardasz

Doradca w dziedzinie certyfikacji towarów, posiadający certyfikat Trenera Biznesu

 

Kancelaria specjalizuje się w organizacji współpracy między partnerami z Ukrainy, Białorusi, Polski i krajów skandynawskich.

Firma działa w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, z udziałem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii.


Główne kierunki działania:

  • udział w programach UE dot. finansowania projektów inwestycyjnych
  • certyfikacja towarów i usług
  • kontraktowanie i pośrednictwo handlowe
  • wsparcie prawne i audyt ekonomiczny
  • organizacja misji gospodarczych
  • prowadzenie centrum konsultacyjno-szkoleniowego


  • Regionalne Izby Przemysłowo - Handlowe
  • Stowarzyszenia, branżowe związki przedsiębiorców
  • Przedsiębiorstwa i organizacje
 


Wspólnie z naszymi partnerami udało nam się zrealizować dziesiątki różnych projektów, zorganizować setki misji biznesowych i roboczych spotkań, stworzyć centrum wsparcia dla eksporterów i uruchomić centrum szkoleniowe w zakresie certyfikacji produktów w UE oraz programów finansowania inwestycji.