Kancelaria Gospodarcza EGIDAPOL
                 

РУС                 
facebook - KancelariaEGIDA
youtube - KancelariaEGIDA

Doradztwo gospodarcze

  • Wyszukiwanie partnerów biznesowych 
  • Organizacja, rejestracja i zakładanie firm
  • Pełna obsługa podmiotów gospodarczych
  • Pomoc w tworzeniu biznesplanów i planów inwestycyjnych.
  • Przygotowanie projektów, kontraktów dot. eksportu – importu


oraz:

  • Uzyskiwanie koncesji i zezwoleń
  • Ekspertyzy rynkowe i marketingowe
  • Certyfikacja towarów eksportowych
  • Obsługa wierzytelności, windykacja należności
  • Rejestracja znaków towarowych i praw własności przemysłowych na rynkach wschodnich


a także:

Edukacja gospodarcza